รายงาน PMI ที่ออก ข้อมูล PMI จะออกทุกเดือน ก่อนข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการที่เทียบเท่ากัน

หากต้องการรับข้อมูล PMI อ้างอิง โปรดติดต่อ economics@ihsmarkit.com

เวลาที่ออกรายงานแสดงในเขตเวลา UTC

รายงาน PMI ที่ออก

  • ล่าสุด
กันยายน
30 กันยายน 2565 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
30 กันยายน 2565 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
28 กันยายน 2565 08:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
28 กันยายน 2565 08:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
26 กันยายน 2565 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI ดูเพิ่มเติม
26 กันยายน 2565 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 13:45 UTC S&P Global Flash US Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 08:30 UTC S&P Global / CIPS Flash UK Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 07:30 UTC S&P Global Flash Germany Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 07:30 UTC S&P Global Flash Germany Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 07:15 UTC S&P Global Flash France Composite PMI ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 07:15 UTC S&P Global Flash France Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
22 กันยายน 2565 23:00 UTC S&P Global Flash Australia Composite PMI ดูเพิ่มเติม
13 กันยายน 2565 14:00 UTC S&P Global Investment Manager Index ดูเพิ่มเติม
12 กันยายน 2565 00:01 UTC UK Household Interest Rates Expectations Index ดูเพิ่มเติม
12 กันยายน 2565 00:01 UTC BNP Paribas Real Estate Ireland Construction PMI ดูเพิ่มเติม
11 กันยายน 2565 23:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI ดูเพิ่มเติม
11 กันยายน 2565 23:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI ดูเพิ่มเติม
11 กันยายน 2565 23:01 UTC Natwest UK Regional PMI ดูเพิ่มเติม
9 กันยายน 2565 04:15 UTC S&P Global Dubai PMI ดูเพิ่มเติม
8 กันยายน 2565 08:30 UTC S&P Global Electronics PMI ดูเพิ่มเติม
8 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Copper Users PMI ดูเพิ่มเติม
8 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Aluminium Users PMI ดูเพิ่มเติม
8 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Steel Users PMI ดูเพิ่มเติม
8 กันยายน 2565 00:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: London ดูเพิ่มเติม
8 กันยายน 2565 00:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: Midlands ดูเพิ่มเติม
8 กันยายน 2565 00:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: North ดูเพิ่มเติม
8 กันยายน 2565 00:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: South ดูเพิ่มเติม
8 กันยายน 2565 00:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs ดูเพิ่มเติม
8 กันยายน 2565 00:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs ดูเพิ่มเติม
7 กันยายน 2565 08:30 UTC S&P Global Sector PMI ดูเพิ่มเติม
7 กันยายน 2565 06:00 UTC Halifax House Price Index ดูเพิ่มเติม
7 กันยายน 2565 00:30 UTC S&P Global Asia Sector PMI ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 15:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 13:45 UTC S&P Global US Services PMI ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 13:45 UTC S&P Global US Sector PMI ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 08:30 UTC S&P Global Eurozone Productivity PMI ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 08:30 UTC S&P Global Europe Sector PMI ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 08:30 UTC S&P Global / CIPS UK Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 07:30 UTC S&P Global France Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 07:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 07:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 07:30 UTC S&P Global Eurozone Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 07:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 07:30 UTC S&P Global France Construction PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 07:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 09:00 UTC S&P Global Ghana PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 08:30 UTC S&P Global / CIPS UK Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 07:55 UTC S&P Global Germany Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 07:55 UTC S&P Global Germany Services PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 07:50 UTC S&P Global France Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 07:50 UTC S&P Global France Services PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 07:45 UTC S&P Global Italy Services PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 07:45 UTC S&P Global Italy Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 07:15 UTC S&P Global South Africa PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 07:15 UTC S&P Global Spain Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 07:15 UTC S&P Global Spain Services PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI (Russian) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 06:00 UTC S&P Global Russia Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 05:00 UTC S&P Global India Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 04:15 UTC S&P Global Saudi Arabia PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 04:15 UTC S&P Global Saudi Arabia PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 01:45 UTC Caixin China General Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC S&P Global Vietnam Manufacturing PMI (Vietnamese) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Vietnamese) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC S&P Global PMI สำหรับภาคการผลิตในอาเซียน ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC S&P Global Vietnam Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC S&P Global Singapore PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
5 กันยายน 2565 00:01 UTC AIB Ireland Services PMI ดูเพิ่มเติม
4 กันยายน 2565 23:00 UTC S&P Global Australia Services PMI ดูเพิ่มเติม