ปฏิทิน PMI ข้อมูล PMI จะออกทุกเดือน ก่อนข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการที่เทียบเท่ากัน

กำหนดการออกรายงานมาตรฐานรายเดือนสำหรับการสำรวจ PMI ของ IHS Markit มีดังนี้:

  • PMI สำหรับภาคการผลิต: วันทำการวันที่หนึ่ง
  • PMI สำหรับภาคการบริการ: วันทำการวันที่สาม
  • PMI สำหรับเศรษฐกิจโดยรวม: วันทำการวันที่สาม

เวลาที่ออกรายงานแสดงในเขตเวลา UTC

ปฏิทิน PMI

  • เร็ว ๆ นี้
2022
2 ตุลาคม
22:00 UTCS&P Global Australia Manufacturing PMI
3 ตุลาคม
00:01 UTCAIB Ireland Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global ASEAN Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global PMI สำหรับภาคการผลิตในอาเซียน
00:30 UTCS&P Global Indonesia Manufacturing PMI
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Malaysia Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Myanmar Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Philippines Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Taiwan Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global PMI สำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย
00:30 UTCS&P Global Thailand Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Vietnam Manufacturing PMI
05:00 UTCS&P Global India Manufacturing PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI
06:00 UTCS&P Global Russia Manufacturing PMI
07:00 UTCNevi Netherlands Manufacturing PMI
07:00 UTCS&P Global Poland Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI
07:15 UTCS&P Global Spain Manufacturing PMI
07:30 UTCS&P Global Czech Republic Manufacturing PMI
07:45 UTCS&P Global Italy Manufacturing PMI
07:50 UTCS&P Global France Manufacturing PMI
07:55 UTCS&P Global / BME Germany Manufacturing PMI
08:00 UTCS&P Global Eurozone Manufacturing PMI
08:00 UTCS&P Global Greece Manufacturing PMI
08:30 UTCS&P Global / CIPS UK Manufacturing PMI
13:00 UTCS&P Global Brazil Manufacturing PMI
13:30 UTCS&P Global Canada Manufacturing PMI
13:45 UTCS&P Global US Manufacturing PMI
14:30 UTCS&P Global Mexico Manufacturing PMI
15:00 UTCDavivienda Colombia Manufacturing PMI
15:00 UTCS&P Global PMI Commodity Price & Supply Indicators
15:00 UTCJPMorgan Global Manufacturing PMI
4 ตุลาคม
00:30 UTCS&P Global South Korea Manufacturing PMI
04:15 UTCS&P Global Egypt PMI
04:15 UTCS&P Global Saudi Arabia PMI
08:45 UTCStanbic IBTC Bank Nigeria PMI
22:00 UTCS&P Global Australia Services PMI
5 ตุลาคม
00:01 UTCAIB Ireland Services PMI
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Services PMI
00:30 UTCS&P Global Singapore PMI
04:15 UTCS&P Global United Arab Emirates PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Services PMI
06:00 UTCS&P Global Russia Services PMI
06:00 UTCStanbic Bank Uganda PMI
07:15 UTCS&P Global South Africa PMI
07:15 UTCS&P Global Spain Services PMI
07:30 UTCStanbic Bank Kenya PMI
07:45 UTCS&P Global Italy Services PMI
07:50 UTCS&P Global France Services PMI
07:55 UTCS&P Global Germany Services PMI
08:00 UTCS&P Global Eurozone Composite PMI
08:00 UTCBLOM Lebanon PMI
08:00 UTCScottish Widows Future Finances Index
08:30 UTCS&P Global / CIPS UK Services PMI
08:30 UTCStanbic Bank Zambia PMI
09:00 UTCS&P Global Ghana PMI
09:00 UTCQatar Financial Center PMI
13:00 UTCS&P Global Brazil Services PMI
13:45 UTCS&P Global US Services PMI
13:45 UTCS&P Global US Sector PMI
15:00 UTCJPMorgan Global Composite PMI
6 ตุลาคม
00:30 UTCS&P Global Hong Kong SAR PMI
05:00 UTCS&P Global India Services PMI
06:00 UTCStandard Bank Mozambique PMI
07:30 UTCS&P Global Eurozone Construction PMI
07:30 UTCS&P Global France Construction PMI
07:30 UTCS&P Global Germany Construction PMI
07:30 UTCS&P Global Italy Construction PMI
08:30 UTCS&P Global Europe Sector PMI
08:30 UTCS&P Global Eurozone Productivity PMI
08:30 UTCS&P Global Sector PMI
08:30 UTCS&P Global / CIPS UK Construction PMI
7 ตุลาคม
00:01 UTCKPMG / REC UK Report on Jobs
00:01 UTCRoyal Bank of Scotland Report on Jobs
00:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: London
00:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: Midlands
00:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: North
00:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: South
06:00 UTCHalifax House Price Index
08:00 UTCS&P Global Copper Users PMI
08:00 UTCS&P Global Aluminium Users PMI
08:00 UTCS&P Global Steel Users PMI
08:30 UTCS&P Global Electronics PMI
8 ตุลาคม
01:45 UTCS&P Global Asia Sector PMI
01:45 UTCCaixin China General Services PMI
9 ตุลาคม
23:01 UTCNatwest UK Regional PMI
23:01 UTCRoyal Bank of Scotland PMI
23:01 UTCUlster Bank Northern Ireland PMI
10 ตุลาคม
00:01 UTCBNP Paribas Real Estate Ireland Construction PMI
11 ตุลาคม
04:15 UTCS&P Global Dubai PMI
19 ตุลาคม
23:01 UTCIPA UK Bellwether Report
23 ตุลาคม
22:00 UTCS&P Global Flash Australia Composite PMI
24 ตุลาคม
00:30 UTCau Jibun Bank Flash Japan Composite PMI
07:15 UTCS&P Global Flash France Composite PMI
07:30 UTCS&P Global Flash Germany Composite PMI
08:00 UTCS&P Global Flash Eurozone Composite PMI
08:30 UTCS&P Global / CIPS Flash UK Composite PMI
13:45 UTCS&P Global Flash US Composite PMI
14:00 UTCS&P Global Investment Manager Index
27 ตุลาคม
08:00 UTCUnicredit Bank Austria Manufacturing PMI
31 ตุลาคม
22:00 UTCS&P Global Australia Manufacturing PMI
1 พฤศจิกายน
00:30 UTCS&P Global PMI สำหรับภาคการผลิตในอาเซียน
00:30 UTCS&P Global ASEAN Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Indonesia Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Malaysia Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Myanmar Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Philippines Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global South Korea Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Taiwan Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Thailand Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global PMI สำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย
00:30 UTCS&P Global Vietnam Manufacturing PMI
01:01 UTCAIB Ireland Manufacturing PMI
01:45 UTCCaixin China General Manufacturing PMI
05:00 UTCS&P Global India Manufacturing PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI
06:00 UTCS&P Global Russia Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI
08:00 UTCNevi Netherlands Manufacturing PMI
08:00 UTCS&P Global Poland Manufacturing PMI
08:15 UTCS&P Global Spain Manufacturing PMI
08:30 UTCS&P Global Czech Republic Manufacturing PMI
08:45 UTCS&P Global Italy Manufacturing PMI
08:45 UTCStanbic IBTC Bank Nigeria PMI
08:50 UTCS&P Global France Manufacturing PMI
08:55 UTCS&P Global / BME Germany Manufacturing PMI
09:00 UTCS&P Global Eurozone Manufacturing PMI
09:00 UTCS&P Global Greece Manufacturing PMI
09:30 UTCS&P Global / CIPS UK Manufacturing PMI
13:00 UTCS&P Global Brazil Manufacturing PMI
13:30 UTCS&P Global Canada Manufacturing PMI
13:45 UTCS&P Global US Manufacturing PMI
15:00 UTCDavivienda Colombia Manufacturing PMI
15:00 UTCS&P Global PMI Commodity Price & Supply Indicators
15:00 UTCJPMorgan Global Manufacturing PMI
15:30 UTCS&P Global Mexico Manufacturing PMI