ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PMI Τα στοιχεία PMI δημοσιεύονται κάθε μήνα, νωρίτερα από τα συγκρίσιμα επίσημα οικονομικά στοιχεία

Αν επιθυμείτε να λάβετε τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα αποτελέσματα του δείκτη PMI, παρακαλώ επικοινωνήστε με: economics@ihsmarkit.com

Η αναγραφόμενη ώρα είναι ώρα UTC

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PMI

  • Τελευταία Δελτία Τύπου
Σεπτέμβριος
30 Σεπτεμβρίου 2022 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30 Σεπτεμβρίου 2022 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2022 13:45 UTC S&P Global Flash US Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global / CIPS Flash UK Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2022 07:30 UTC S&P Global Flash Germany Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2022 07:30 UTC S&P Global Flash Germany Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2022 07:15 UTC S&P Global Flash France Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Σεπτεμβρίου 2022 07:15 UTC S&P Global Flash France Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22 Σεπτεμβρίου 2022 23:00 UTC S&P Global Flash Australia Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Σεπτεμβρίου 2022 14:00 UTC S&P Global Investment Manager Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Σεπτεμβρίου 2022 00:01 UTC UK Household Interest Rates Expectations Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Σεπτεμβρίου 2022 00:01 UTC BNP Paribas Real Estate Ireland Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Σεπτεμβρίου 2022 23:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Σεπτεμβρίου 2022 23:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Σεπτεμβρίου 2022 23:01 UTC Natwest UK Regional PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
9 Σεπτεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global Dubai PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Σεπτεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Electronics PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Copper Users PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Aluminium Users PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Steel Users PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Σεπτεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: London ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Σεπτεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: Midlands ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Σεπτεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: North ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Σεπτεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: South ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Σεπτεμβρίου 2022 00:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Σεπτεμβρίου 2022 00:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Σεπτεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Σεπτεμβρίου 2022 06:00 UTC Halifax House Price Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Asia Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 15:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 13:45 UTC S&P Global US Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 13:45 UTC S&P Global US Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Eurozone Productivity PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Europe Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global / CIPS UK Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 07:30 UTC S&P Global France Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 07:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 07:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 07:30 UTC S&P Global Eurozone Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 07:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 07:30 UTC S&P Global France Construction PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6 Σεπτεμβρίου 2022 07:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Ghana PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global / CIPS UK Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 07:55 UTC S&P Global Germany Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 07:55 UTC S&P Global Germany Services PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 07:50 UTC S&P Global France Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 07:50 UTC S&P Global France Services PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 07:45 UTC S&P Global Italy Services PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 07:45 UTC S&P Global Italy Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 07:15 UTC S&P Global South Africa PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 07:15 UTC S&P Global Spain Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 07:15 UTC S&P Global Spain Services PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 06:00 UTC S&P Global Russia Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 05:00 UTC S&P Global India Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global Saudi Arabia PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global Saudi Arabia PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 01:45 UTC Caixin China General Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Vietnam Manufacturing PMI (Vietnamese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Vietnamese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Thai) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Vietnam Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Singapore PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 Σεπτεμβρίου 2022 00:01 UTC AIB Ireland Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Σεπτεμβρίου 2022 23:00 UTC S&P Global Australia Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ