ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ธ.ค.: 48.2 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 46.6 ▲
จีน PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 51.1 ▲
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 50.2 ▲
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 50.7 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม ม.ค.: 47.8 ▼
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 51.0 ▲
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 50.0 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 48.4 ▲
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 47.5 ▲
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 51.0 ▲
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.2 ▲
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 44.6 ▲
อียิปต์ PMI ธ.ค.: 47.2 ▲
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 48.8 ▲
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 50.5 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 47.3 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.1 ▲
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.2 ▲
ฮ่องกง PMI ม.ค.: 51.2 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 55.4 ▼
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 51.3 ▲
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 50.1 ▲
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 50.4 ▲
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 48.9
เคนยา PMI ธ.ค.: 51.6 ▲
เลบานอน PMI ธ.ค.: 47.3 ▼
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 46.5 ▼
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 48.9 ▼
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.6 ▲
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 49.6 ▲
ไนจีเรีย PMI ม.ค.: 53.5 ▼
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 53.5 ▲
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 47.5 ▲
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 52.6 ▼
ซาอุดิอาระเบีย PMI ธ.ค.: 56.9 ▼
สิงคโปร์ PMI ม.ค.: 51.2 ▲
แอฟริกาใต้ PMI ธ.ค.: 50.2 ▼
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 48.5 ▲
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 48.4 ▲
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 44.3 ▼
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 54.5 ▲
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 50.1 ▲
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ธ.ค.: 54.2 ▼
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 47.0 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 46.9 ▲
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ม.ค.: 47.4 ▲